Anjerperkje vernieuwd

Het Anjerperkje in het Hortensiapark is in ere hersteld. Inmiddels is de bloembak verhoogd en is er een Cortenstalen wand geplaatst. Veel dank aan Arina Rengelink, de Helmondse groenbeheerder en de hoveniers van Du Pré.  Nog voor 4 mei zullen de witte anjers worden toegevoegd.

In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perk dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag, wat jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni plaatsvindt. De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Ook Helmond heeft aan deze oproep gehoor gegeven, en inmiddels is het Anjerperk vernieuw voor een betere en toekomstbestendige uitstraling!

 

Oprichtingsbijeenkomst

Oprichtingsbijeenkomst

Op 12 maart was het dan zo ver; de oprichtingsbijeenkomst van de Stichting Veteranen Helmond werd georganiseerd in wijkhuis de Fonkel, voor deze gelegenheid omgedoopt in ‘Home of the Veterans Helmond’.

De bijeenkomst was druk bezocht met ongeveer 85 aanwezigen waaronder veteranen met partner, maar ook diverse fractievoorzitters en raadsleden waren  aanwezig waarmee zij hun belangstelling toonden wat voelde als een extra steun in de rug!

Bestuur

Na een welkomstwoord door de kersverse Voorzitter Albert van Dam stelde hij de rest van het bestuur voor; Henk van Dijk vice-Voorzitter, Jos Gijzen Secretaris, Wim Boonstra Penningmeester, Marijn Verbaant Communicatie.

Helaas kon de nuldelijnsondersteuner Wilbert Linders niet aanwezig zijn vanwege corona.  Wilbert was een van de initiatiefnemers van het anjerperkje en grote steun bij de oprichting van de stichting. Er was ook nog een woord van dank aan de initiatiefnemer Henk van Dijk. Hierbij werd zijn vrouw Mia bedankt met een bloemetje voor haar steun aan Henk.

Burgemeester Helmond

Helaas kon de Burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, niet aanwezig zijn maar zij had een videoboodschap gestuurd waarin zij met name erkenning en waardering uitsprak voor de inzet van de Helmondse veteranen, het bestuur van de Stichting Veteranen Helmond succes wenste en de steun toezegde voor alle veteranen in Helmond namens haar en de gemeenteraad, nu en in de toekomst.

video boodschap Burgemeester Helmond Elly Blanksma

Voorzitter Veteranen Platform

Hierna werd het woord gegeven aan de speciale gast de Lgen bd Hans van Griensven, Voorzitter van het Veteranen Platform Veteranen platform. Deze feliciteerde de bestuur met de oprichting en vond met name de snelheid waarmee dit tot stand was gekomen noemenswaardig. Ook de steun vanuit de gemeente die unaniem toestemden met de motie voor financiële steun aan de stichting was een bijzonderheid. Dit gaf wel aan dat er draagvlak vanuit de gemeenschap is voor dit initiatief. Daarna gaf hij een uiteenzetting over wat het Veteranen Platform is en kan betekenen voor de veteraan. Een van de belangrijkste punten is de belangenbehartiging van de veteraan en hun relaties in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit met name op de gebieden: erkenning, waardering en zorg. De veteraan in de samenleving is een belangrijk volgende speerpunt voor het VP. De Nederlandse veteraan heeft hierin een exclusieve status en een unieke positie in publieksuitingen. Ook de transitie van actief militair/veteraan naar post actief militair/veteraan met de daarbij horende nazorg heeft de volle aandacht van het VP. Het “veteranengevoel” wat aansluit bij de kameraadschap tijdens de actieve periode speelt hierbij een belangrijke rol. Dit gevoel zou al moeten ontstaan nog tijdens de actieve periode. Het laatste maar zeker niet het minst belangrijke speerpunt van het VP is de zo noodzakelijke Nuldelijns ondersteuning. Verder kwamen ook nog verschillende projecten binnen het VP aan bod zoals de naamverbinding van veteranen aan een viaduct of brug, het veteranentenue en het https://veteranensearchteam.nl/

Vooruitblik 2023

De Voorzitter Albert van Dam blikte hierna niet alleen terug op het ontstaan van de stichting maar keek al vooruit door de activiteiten 2023 te benoemen waarbij de eerstvolgende activiteit op 21 april is, het Veteranen café in de Fonkel.

Ook een belangrijk event is de naamgeving van het viaduct boven de N279 bij Dierdonk naar SGT1 Willo Martens, omgekomen in 1993 tijdens missie in voormalig Joegoslavie. Datum nog nader te bepalen.

Logo

Ook het Logo werd bekend gemaakt en achterliggende gedachte hierbij uitgelegd. Het veteranenteken in combinatie met de ridderhelm en de kleur rood uit het wapen van Helmond. Dit om de betrokkenheid van de gemeente met de veteranen te symboliseren. De ridder was de militair van toen en staat als symbool voor de huidige (oud) militair. Officieel is het logo nog niet goedgekeurd door de commissie, gemeente Helmond.

De website en facebook pagina zijn bijna gereed; www.veteranenhelmond.nl en op FaceBook VeteranenHelmond. De voorzitter deed een oproep aan alle aanwezigen om deze pagina te liken en te delen via hun netwerk zodat men in de toekomst nog meer veteranen in Helmond kunnen bereiken.

Boots on the Ground

Hierna werden VeVa leerlingen Sterre Van Den Boogaard (20) en Ruben Lindenhovius (19) van het Summa college naar voren geroepen om hun verhaal te doen over de 200 kilometer lange prestatietocht “Boots on the Ground” die zij afgelopen week hadden volbracht.

Deze tocht, van het Zeeuwse Nieuwdorp naar Eindhoven, was vorig jaar door beiden geïnitieerd naar aanleiding van een ontmoeting met een veteraan met PTSS tijdens de Invictus Games. Naar aanleiding hiervan wilden zij iets gaan organiseren om aandacht te vragen voor veteranen met PTSS.

Sterre vertelde op enthousiaste wijze hoe de afgelopen dagen onder barre omstandigheden waren verlopen, waarbij niet alleen werd gelopen maar ook een oversteek werd gemaakt van 15 km over de Oosterschelde en een bootcamp bij KCT in Roosendaal. Ook kranslegging en ontmoetingen met veteranen maakten veel indruk.

Sterre en Ruben werden met applaus en een bloemetje beloond voor hun prestatie die hopelijk navolging gaat krijgen in 2024.

Nb. Deze fysieke uitdaging is opgezet als sponsoractie om geld op te halen voor veteranen en hun familie. In totaal werd € 2.300- opgehaald voor de Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten. Men kan nog steeds doneren.

Gezellig samenzijn

Hierna was er een vertrouwd en gezellig samenzijn waarbij verhalen en ervaringen werden uitgewisseld tussen jong en oud. Ook zijn er contacten gelegd tussen jong en oud. De lokale omroep “Dit is Helmond” en Eindhovens Dagblad waren ook aanwezig voor een reportage. De hapjes en drankjes werden prima verzorgd door de vrijwilligers van Wijkhuis de Fonkel.

Hopelijk is dit het begin van een van de vele evenementen voor en door de veteranen in Helmond. Dat smaakt naar meer met op 21 april het eerste veteranencafé in de Fonkel.

 

 

Oprichting Stichting Veteranen Helmond een feit

op dinsdag 27 februari is, mede namens de burgemeester van Helmond, de onderstaande mail verstuurd.
Hierin staat de uitnodiging voor alle Helmondse veteranen en hun relaties voor de oprichtingsbijeenkomst op 12 maart om 14.00 uur in de Fonkel.
Beste Helmondse veteranen,
Als burgemeester van de gemeente Helmond steun ik het initiatief tot het oprichten van de Stichting Veteranen Helmond van harte. Ik ben trots op de 600 veteranen die Helmond telt. Ik wens de Stichting alle goeds en ontmoet u binnenkort graag.
Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond.
Binnenkort is het eindelijk zo ver: we gaan de Stichting Veteranen Helmond oprichten en daarmee heeft Helmond een eigen platform van en voor veteranen.
De Stichting Veteranen Helmond kan rekenen op een brede steun vanuit de Helmondse gemeenschap:
– eind 2022 bleek uit een enquete onder de ruim 600 Helmondse veteranen dat vele veteranen behoefte hebben aan een eigen Helmonds platform om elkaar te kunnen ontmoeten, spreken en om samen deel te nemen aan activiteiten waaruit een stuk erkenning en waardering vanuit de maatschappij blijkt;
– op 14 februari 2023 werd een motie, op voortouw van de VVD (Joyce Willems-Kardol) en Helder Helmond (Willem Boetzkes), ingediend in de Helmondse gemeenteraad. Hierin werd de Gemeente Helmond opgeroepen om structureel geld ter beschikking te stellen voor de Stichting Veteranen Helmond. Die motie werd ondertekend door alle fracties in de gemeenteraad;
– namens het college van Burgemeester en Wethouders sprak burgemeester Elly Blanksma haar steun uit voor de motie. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van alle Helmondse veteranen en specifiek voor de initiatiefnemers die zijn betrokken bij het opzetten van de Stichting Helmondse Veteranen;
– bij een stemming werd de motie vervolgens unaniem gesteund door de gemeenteraad, waarmee de structurele financiële ondersteuning van de stichting in gang zal worden gezet.
De Stichting Veteranen Helmond (SVH) zal binnenkort formeel worden opgericht en worden geleid door de volgende bestuursleden:
Albert van Dam – Voorzitter
– Henk van Dijk – Vicevoorzitter
– Jos Gijzen – Secretaris
– Wim Boonstra – Penningmeester
– Marijn Verbaant – Bestuurslid communicatie
Graag nodigen wij alle veteranen en hun relaties van harte uit om aanwezig te zijn bij een feestelijke en informele bijeenkomst om de oprichting van de SVH te vieren onder het genot van een hapje en een drankje:
    Wat: Oprichtingsbijeenkomst Stichting Veteranen Helmond
    Wanneer: Zondag 12 maart, 14.00 – 17.00
    Waar: Gemeenschapshuis ‘De Fonkel’  Prins Karelstraat 123
    Wie: Alle Helmondse veteranen en hun partner
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, is het nodig om in te schrijven. Graag jullie inschrijvingen uiterlijk woensdag 8 maart via een e-mailbericht aan onze secretaris: hkvdijk@gmail.com onder vermelding van jullie naam en het aantal personen.
Er is al een website en een Facebookpagina aangemaakt. Daarop is binnenkort meer nieuws te vinden, dus sla de volgende links maar vast op bij je favorieten: www.veteranenhelmond.nl en https://www.facebook.com/VeteranenHelmond.
Wij hopen op een grote belangstelling en maken graag nader kennis met jullie!
Bestuur Stichting Veteranen Helmond i.o.