Veteranencafe 27 oktober

Deze keer vond het Veteranencafé plaats in het Draaiorgelmuseum / Zaal  Brocken in Loods 20. In een gezellige ambiance en onder het genot van een lekker bakkie koffie werd door politieagent Peter van Bohemen uitleg gegeven over de bijzondere zorg voor veteranen. Sinds maart van dit jaar bestaat er een Project Nova NL. Hiermee worden veteranen die met politie en justitie in aanraking komen in voorkomend geval in contact gebracht met het Veteranenloket, om zo de juiste zorg te krijgen. Bij de politie werken veteranen en een groot aantal daarvan zijn Nova-agenten. Landelijk is dat zo’n 70%. Die veteranen zijn de vraagbaak voor hun politiecollega’s en de schakel tussen het Veteranenloket en de Koninklijke Marechaussee. Omdat de Nova-agenten zelf veteraan zijn,  herkennen zij medeveteranen sneller en komen makkelijker in contact met hen.

Na de uiteenzetting werd een drankje genuttigd en gezellig verder gepraat. Ondanks een geringe opkomst was het zeker een geslaagde avond te noemen.

 

Bezoek Staatssecretaris van Defensie vervallen!

Helaas is het bezoek van de Staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, naar Helmond op 4 November 2023 vervallen. Hij vervangt sinds deze week zijn collega op het ministerie van J&V die herstelt van voedselvergiftiging. Mocht het bezoek in de toekomst weer op de agenda komen laten we dat zo snel mogelijk weten. 

Uitnodiging Veteranencafé 27 okt

Op vrijdag 27 oktober vanaf 19.00 uur organiseert de Stichting Veteranen Helmond (SVH) wederom een Veteranencafé.

Deze keer zal deze plaats vinden in Loods 20  Binnenparallelweg 2 Helmond.

Naast het gebruikelijk gezellig samenzijn hebben we ook een gastspreker en wel  Peter van Bohemen, NOVA-agent  Politie Eenheid Oost Brabant. Peter zal uitleg geven hoe men als NOVA agent te werk gaat bij begeleiding en ondersteuning van veteranen.  Project NOVA brengt veteranen die met politie en justitie in aanraking komen in contact met het Veteranenloket, om zo de juiste zorg te krijgen. NOVA agenten zijn veteranen en de vraagbaak voor hun politiecollega’s en de schakel tussen het Veteranenloket en de Koninklijke Marechaussee. Omdat de Nova-agenten zelf veteraan zijn, herkennen zij medeveteranen sneller en komen makkelijker in contact met hen. Omdat ze juist niet vaak in het nieuws zijn, vonden we het van belang ze in de gelegenheid te stellen om ons te laten zien wat ze allemaal doen. U vind informatie over het NOVA op Project Nova NL voor zorgmijdende veteranen | Veteranen | Defensie.nl

 We beginnen om 19.00 uur met ontvangst en Peter vangt om 19.30 uur aan met de presentatie.

Na afloop is er natuurlijk uitgebreid tijd om na te borrelen.

We hopen wederom zo veel mogelijk veteranen uit de gemeente Helmond te ontmoeten. Ook willen we graag de jonge veteranen ontmoeten, dus kom zeker nog een keer langs. Deze presentatie is voor eenieder interessant. Ontvangst is opengesteld voor alle Helmondse veteranen en per veteraan één introducé of partner.

Graag wel even aanmelden via ons mailadres: info@veteranenhelmond.nl