Lichtjes op Oorlogsgraven Mierlo Kerstavond 24-12-2023

Sinds een 10 tal jaar is het traditie om op Kerstavond kaartjes te plaatsen bij graven van gesneuvelde militairen. Op Kerstavond zondag 24 december, 2023, worden om 16.30 uur, 665 kaarsjes geplaatst bij de graven van de militairen op het Britse Ereveld aan de Geldropseweg 68 in Mierlo.

De organisatoren willen heel graag schoolkinderen (met hun ouders of oma’s en opa’s), de veteranen en andere belangstellenden uitnodigen, om een brandende kaars voor een grafsteen te plaatsen en even stil te staan om de overleden soldaat te herdenken en ook bij de vrijheid die wij nu dank zij deze jonge mannen hebben.

De kaarsjes branden voor hen die in het verleden voor onze vrijheid vochten, maar ook voor de mannen en vrouwen die voor onze vrijheden strijden op dit moment.  79 jaar vrijheid lijkt lang geleden, maar Oekraïne en Gaza laten zien dat het echt niet vanzelfsprekend is.

De Bolsius kaarsen zijn centraal ingekocht en branden ongeveer 40-50 uur. Donaties voor de kaarsen zijn zeer welkom. U kunt een donatie overmaken op NL40INGB0000167498 tgv LJ van den Berg ivv Lichtjes Mierlo 2023.

Programma:
– 16.30u welkomstwoord
– Symbolisch het 1e licht aansteken door een veteraan met zijn kinderen
– Muziek wordt gespeeld door de Gemert Firebrigade Pipes & Drums
– de lichtjes worden uitgedeeld en geplaatst voor de graven.

Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk met de fiets of openbaar vervoer te komen ivm tekort aan parkeerplaatsen mocht u toch evt met de auto komen volg dan de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Dit om overlast van verkeerd geparkeerde voertuigen te voorkomen.

Herdenking Bevrijding Helmond

Op maandag 25 september is de bevrijdingsviering in het Hortensiapark aan de wethouder van Wellaan. U bent hiervoor allen uitgenodigd door de ‘Stichting Helmond 25 september 1944’. Aanvang om 19.00u

 • opening door ceremoniemeester Mevr. Verouden-Berens
 • toespraak burgemeester Mevr. Elly Blanksma-van den Heuvel
 • toespraak jeugburgemeester Lars Sijben
 • bloemen leggen
 • signaal taptoe, aansluitend 1 minuut stilte
 • aankomst en ontsteken bevrijdingsvuur
 • het Wilhelmus door het Helmonds Muziek Corps
 • voordrachten, presentaties optreden
 • afsluiting
 • nazit in wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123

 

Bevrijding Mierlo Hout

Het programma van de bevrijding van Mierlo-Hout op vrijdag 22 september is bekend!

12.00 u  Ontsteken vrijheidsvuur bij herdenkingsmonument
19.00u   Traditionele herdenkingsdienst Sint Luciakerk
19.45u   Officieel gedeelte bij herdenkingsmonument

Activiteiten bevrijding Helmond 2023

De maand september is historisch gezien een heel belangrijke voor onze stad. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten met betrekking tot de bevrijding van Helmond. Zodra er meer bekend is zullen we dat hier vermelden!

Datum activiteit Bijzonderheden
19 sep Ophalen bevrijdingsvuur Eindhoven
19 sep Verspreiden bevrijdingsvuur Mariahout
22 sep Bevrijding Stiphout en Mierlo-Hout
24 sep Bevrijding Brouwhuis
25 sep Bevrijding Helmond

Gesneuvelde Helmondse Sergeant Willo Martens herdacht met naambord op viaduct.

In oktober 1993 sneuvelde de 25-jarige Sergeant Willo Martens in Kroatië toen zijn voertuig op een mijn reed. Hij diende daar bij het Nederlandse Verbindingsbataljon tijdens de VN-missie UNPROFOR en had zijn uitzendtour van zes maanden bijna afgerond. 

Afgelopen donderdag onthulde burgemeester Elly Blanksma met mevrouw Petra Sepanian, de toenmalige partner van Willo, een symbolisch naambord. Willo’s naamborden hangen sinds donderdag 8 juni namelijk op het viaduct van de Rembrandtlaan over de Wolfsputterbaan: het viaduct heet nu officieel het Sergeant Willo Martens viaduct. Dit viaduct is één van de in totaal 46 geplande bruggen, viaducten of andere infrastructurele werken die zijn of anders spoedig zullen worden vernoemd naar Nederlandse militairen die tijdens internationale missies zijn omgekomen.

De onthulling van het naambord vond plaats in het Kasteel van Helmond. Daar had de gemeente Helmond niet alleen familie en vrienden van Willo Martens uitgenodigd, maar ook een delegatie veteranen vanuit het Regiment Verbindingstroepen (waarbij vele collega’s die tegelijkertijd met Willo hadden gediend in voormalig Joegoslavië) en een afvaardiging vanuit de Helmondse veteranengemeenschap. Drie toespraken en drie muzieknummers gingen aan de uitreiking vooraf. Als eerste onderstreepte burgemeester Blanksma hoe belangrijk zij het vindt dat de inzet van veteranen wordt gewaardeerd. Het sneuvelen van een militair noemde zij niets minder dan een heldendaad. Het is daarom niet meer dan terecht dat Willo Martens nu blijvend wordt geëerd in zijn eigen stad.

Met de openingswoorden Dying for freedom is not the worst that could happen, being forgotten is” stond de voorzitter van het Veteranenplatform, Luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven, stil bij de inzet van veteranen in het algemeen en die van de Helmondse veteranen in het bijzonder. Hij keek terug op de oprichting van de Stichting Veteranen Helmond, half maart, waar hij ook bij aanwezig was. Dat was een bijeenkomst met een positieve boodschap, de onthulling van het naambord van de gesneuvelde veteraan een trieste. In zijn ogen typeert dat de wereld van de veteraan: kameraadschap in goede én in slechte tijden. De plaatsvervangend regimentscommandant Verbindingstroepen, Luitenant-kolonel Petri Tiebout, keek vervolgens terug op het leven en de loopbaan van Willo Martens. Er was veel herkenning in de zaal toen hij terugkeek op een jonge, gedreven en enthousiaste militair die van zijn hobby (zendamateur) zijn vak had gemaakt (communicatiespecialist). Ook besteedde hij aandacht aan andere veteranen die waren geraakt door het tragische incident waarbij Willo om het leven kwam; de impact ervan is enorm en wordt nog dagelijks gevoeld en beleefd.

Na de onthulling bedankte mevrouw Petra Sepanian het gezelschap voor alle aandacht en steun. Met warme woorden keek zij ook terug op het leven van Willo. Het geeft haar steun dat hij nu blijvend waardering krijgt in zijn geboortestad, zeker omdat het viaduct vlakbij de plaats is waar Willo opgroeide en waar zij hebben samengewoond. Zij had een speciaal woord van dank voor Henk van Dijk, die een aanhoudend pleitbezorger is geweest voor een herdenkingsplaats voor Willo Martens in Helmond. Na een emotioneel en respectvol applaus voor Petra werd er ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur van Stichting Veteranen Helmond is blij dat het naambord van Willo Martens er nu hangt. Het is een zichtbare blijk van waardering en respect voor deze gesneuvelde Helmondse veteraan. Ook zijn wij de gemeente Helmond dankbaar voor de geboden kans om met een grote delegatie veteranen aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking. Wij kijken terug op een zeer waardige en inspirerende ceremonie en hopen dat de Nederlandse veteranenvlag ook in de toekomst vaker zal wapperen op het Kasteel van Helmond.

 

Vieren van de bevrijding hoort ook bij herdenken

Vrijdag 5 mei heeft onze Voorzitter Albert van Dam samen met Veteraan Wilbert Linders voor het eerst een vrijheidsbrunch georganiseerd in Helmond. Alhoewel de opkomst een beetje tegenviel was het toch gezellig en kon men genieten van een heerlijke brunch met vrijheidssoep in Wijkhuis de Brem.

Na de opening toostte de Burgemeester Elly Blanksma op de Vrijheid en werd ook het vrijheidsgedicht 4 mei voorgelezen door Didi en Julia. Op de achtergrond speelde tijdens de brunch Herbie Guldenaar.

De vrijheidsbrunch was mede mogelijk door; Nationaal Comité 4 en 5 mei www.bakkertje.nl, LEVgroepBelangengroep Rijpelberg en de vrijwilligers.

Vrijheidsbrunch 2024

De reacties van zowel deelnemers als niet-deelnemers waren positief over dit initiatief. Mede daarom dient de vrijheidsmaaltijd zeker herhaald te worden in 2024.

De burgemeester heeft reeds toegezegd dat de gemeente hierbij zal ondersteunen. Zeker omdat het in volgend jaar 80 jaar geleden is dat Helmond bevrijd werd.

Zet dus Vrijheidsbrunch 5 mei 2024 alvast in je agenda!

Zie voor meer;

Eerste veteranenlunch in de Brem – Ditishelmond.nl

Het Eindhovens Dagblad (ed.nl)

Dodenherdenking Helmond: Zwijg niet maar luister naar alle verhalen!

Gisteravond vond de Dodenherdenking 2023 in Helmond plaats. Met een ruime opkomst waaronder een behoorlijk aantal veteranen. Niet alleen de zichtbare, geüniformeerde veteranen. Tussen het publiek bevonden zich ook nog verschillende veteranen die, net als de overige ruim 500 aanwezigen, in de speech van burgemeester Blanksma hoorden hoe zij de pijn van het verleden koppelde aan de huidige situatie overal in de wereld. Het landelijke thema van de herdenkingen, leven met oorlog,  werd door haar duidelijk naar voor gebracht.  Met voorbeelden van een Oekraïens meisje, een Syrische jongeman en een Helmondse Veteraan werd de verbinding tussen toen en nu duidelijk gemaakt. Door voorzitter Albert van Dam en secretaris Kolonel Jos Gijzen werd namens alle Helmondse veteranen een krans gelegd.

video Dodenherdenking Helmond 2023

Na afloop was er voor de veteranen en hun relaties een bijeenkomst in wijkgebouw de Fonkel. Hier werd verder stilgestaan bij de herdenking en persoonlijke herinneringen met elkaar gedeeld. Deze door de Stichting Veteranen Helmond georganiseerde bijeenkomst is een van de vele voorbeelden van activiteiten die ze wil opzetten om de belangen voor alle Helmondse veteranen, met name op het gebied van Erkenning, Waardering en Zorg, te behartigen. Voorzitter Albert van Dam bedankte alle aanwezigen en hoopt op een nog grotere opkomst in de toekomstige bijeenkomsten. Onder het genot van een drankje werd een prima herdenking afgesloten!

Dodenherdenking Helmond 2023

Met de geweldige medewerking van de Gemeente Helmond is de oprichting van de Stichting Veteranen Helmond prima verlopen! Daarmee dienen we allen de doelstelling: het behartigen van de belangen voor alle Helmondse veteranen, met name op het gebied van Erkenning, Waardering en Zorg.

De gemeente organiseert, zoals elk jaar, een dodenherdenking op 4 mei. In de oorspronkelijke opzet ging het uitsluitend om de Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen – waar ook ter wereld – sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat. De gemeente heeft dit jaar alle veteranen een uitnodiging gestuurd, om daarmee de erkenning en waardering uit te spreken voor de inzet van veteranen overal ter wereld, toen en nu!

Het bestuur van de Stichting Veteranen Helmond zou het erg mooi vinden als ook dit jaar weer veel mensen aanwezig zullen zijn op het Hortensiapark. Omdat we als stichting vooral de belangen behartigen van Helmondse veteranen hopen we op een grote delegatie. Na afloop is er een bijeenkomst van de Stichting Veteranen Helmond in de Fonkel, waar we dan bij kunnen praten onder het genot van een drankje. Veteranen en hun relaties zijn daar van harte uitgenodigd! Wel verzoeken we om dit even via een mail kenbaar te maken via info@veteranenhelmond.nl vóór 29 april. Eventuele bijzonderheden vindt u op onze website www.veteranenhelmond.nl.

Wij zien u graag allemaal op 4 mei rond 19.15 uur bij het de Sint Jozefsgedachteniskapel. Het complete programma is als volgt:

19.15 uur Ontvangst bij Joris en de Draak in het Hortensiapark

19.30 uur   Kinderen steken samen met de burgemeester kaarsjes aan
Opening en aankondiging programma door de ceremoniemeester
Muziek: Naomi Zweers – Joods gebed op cello
Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
Taptoe-signaal door trompetist Frank van de Heuvel
20.00 uur  2 minuten stilte
Luiden van de klok
20.02 uur   Muziek door Robbert Bijnen
20.05 uur   Kransleggingen:

  • College B&W, door burgemeester Blanksma en locoburgemeester Dortmans
  • Gemeenteraad, door mevr. Spierings-van Deursen en hr. De Graaf
  • Stichting Veteranen Helmond, door hr. van Dam en hr. Gijzen
  • Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout, door hr. Coolen en leerling

Bloemstukken:

  • De Badraoven Stiphout
  • The Bikers Alliance
  • Kindcentrum Dierdonk

Aansluitend      Muziek door Robbert Bijnen
Voordracht van gedicht door Dide en Nina
Toelichting Vendelgedicht St. Antoniusgilde Stiphout
Wilhelmus
Vendelgebed
Muziek door Robert Bijnen
20.30 uur         Afsluiting door ceremoniemeester
20.45 uur:        Bijeenkomst in de Fonkel voor Stichting Veteranen Helmond
22.00 uur:        Einde bijeenkomst

Anjerperkje vernieuwd

Het Anjerperkje in het Hortensiapark is in ere hersteld. Inmiddels is de bloembak verhoogd en is er een Cortenstalen wand geplaatst. Veel dank aan Arina Rengelink, de Helmondse groenbeheerder en de hoveniers van Du Pré.  Nog voor 4 mei zullen de witte anjers worden toegevoegd.

In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan Nederlandse gemeenten om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer Perk dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag, wat jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni plaatsvindt. De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Ook Helmond heeft aan deze oproep gehoor gegeven, en inmiddels is het Anjerperk vernieuw voor een betere en toekomstbestendige uitstraling!