Oprichting Stichting Veteranen Helmond een feit

op dinsdag 27 februari is, mede namens de burgemeester van Helmond, de onderstaande mail verstuurd.
Hierin staat de uitnodiging voor alle Helmondse veteranen en hun relaties voor de oprichtingsbijeenkomst op 12 maart om 14.00 uur in de Fonkel.
Beste Helmondse veteranen,
Als burgemeester van de gemeente Helmond steun ik het initiatief tot het oprichten van de Stichting Veteranen Helmond van harte. Ik ben trots op de 600 veteranen die Helmond telt. Ik wens de Stichting alle goeds en ontmoet u binnenkort graag.
Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond.
Binnenkort is het eindelijk zo ver: we gaan de Stichting Veteranen Helmond oprichten en daarmee heeft Helmond een eigen platform van en voor veteranen.
De Stichting Veteranen Helmond kan rekenen op een brede steun vanuit de Helmondse gemeenschap:
– eind 2022 bleek uit een enquete onder de ruim 600 Helmondse veteranen dat vele veteranen behoefte hebben aan een eigen Helmonds platform om elkaar te kunnen ontmoeten, spreken en om samen deel te nemen aan activiteiten waaruit een stuk erkenning en waardering vanuit de maatschappij blijkt;
– op 14 februari 2023 werd een motie, op voortouw van de VVD (Joyce Willems-Kardol) en Helder Helmond (Willem Boetzkes), ingediend in de Helmondse gemeenteraad. Hierin werd de Gemeente Helmond opgeroepen om structureel geld ter beschikking te stellen voor de Stichting Veteranen Helmond. Die motie werd ondertekend door alle fracties in de gemeenteraad;
– namens het college van Burgemeester en Wethouders sprak burgemeester Elly Blanksma haar steun uit voor de motie. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van alle Helmondse veteranen en specifiek voor de initiatiefnemers die zijn betrokken bij het opzetten van de Stichting Helmondse Veteranen;
– bij een stemming werd de motie vervolgens unaniem gesteund door de gemeenteraad, waarmee de structurele financiële ondersteuning van de stichting in gang zal worden gezet.
De Stichting Veteranen Helmond (SVH) zal binnenkort formeel worden opgericht en worden geleid door de volgende bestuursleden:
Albert van Dam – Voorzitter
– Henk van Dijk – Vicevoorzitter
– Jos Gijzen – Secretaris
– Wim Boonstra – Penningmeester
– Marijn Verbaant – Bestuurslid communicatie
Graag nodigen wij alle veteranen en hun relaties van harte uit om aanwezig te zijn bij een feestelijke en informele bijeenkomst om de oprichting van de SVH te vieren onder het genot van een hapje en een drankje:
    Wat: Oprichtingsbijeenkomst Stichting Veteranen Helmond
    Wanneer: Zondag 12 maart, 14.00 – 17.00
    Waar: Gemeenschapshuis ‘De Fonkel’  Prins Karelstraat 123
    Wie: Alle Helmondse veteranen en hun partner
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, is het nodig om in te schrijven. Graag jullie inschrijvingen uiterlijk woensdag 8 maart via een e-mailbericht aan onze secretaris: hkvdijk@gmail.com onder vermelding van jullie naam en het aantal personen.
Er is al een website en een Facebookpagina aangemaakt. Daarop is binnenkort meer nieuws te vinden, dus sla de volgende links maar vast op bij je favorieten: www.veteranenhelmond.nl en https://www.facebook.com/VeteranenHelmond.
Wij hopen op een grote belangstelling en maken graag nader kennis met jullie!
Bestuur Stichting Veteranen Helmond i.o.