Over Ons

De Stichting Veteranen Helmond is opgericht om de ruim 600 veteranen die Helmond rijk is de juiste erkenning en waardering te geven, en daar waar nodig te kunnen doorverwijzen naar noodzakelijke hulp.

De Helmondse veteranen kunnen rekenen op een brede steun vanuit de Helmondse gemeenschap:
Eind 2022 bleek uit een enquete onder de ruim 600 Helmondse veteranen dat vele veteranen behoefte hebben aan een eigen Helmonds platform om elkaar te kunnen ontmoeten, spreken en om samen deel te nemen aan activiteiten waaruit een stuk erkenning en waardering vanuit de maatschappij blijkt;

Op 14 februari 2023 werd een motie om structureel geld ter beschikking te stellen voor de Stichting Veteranen Helmond in de Helmondse gemeenteraad unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders sprak burgemeester Elly Blanksma haar waardering uit voor de inzet van alle Helmondse veteranen.

DOELSTELLING;

1. De Stichting heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor de veteranen binnen de gemeente Helmond.

2. De Stichting heeft daarnaast als doel de band en kameraadschap in stand te houden (en waar mogelijk te verbeteren) tussen: 

a. Helmondse veteranen onderling;

b. Helmondse veteranen en de actief dienende militairen die (nog) geen veteraan zijn.

3. De Stichting heeft ook als doel de belangen van de Helmondse veteranen te behartigen.

4. De Stichting heeft verder als doel de Helmondse veteranen en hun relaties te begeleiden (nuldelijnsondersteuning) bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van problemen, opgelopen als gevolg van oorlogsactiviteiten of de deelname aan vredesmissies.

5. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

GEGEVENS BESTUUR:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Voorzitter: Albert van Dam
– Secretaris: Jos Gijzen
– Penningmeester: Vacant
– Communicatie: Marijn Verbaant 

Contactgegevens:

Secretaris Hr J. Gijzen, secretaris@veteranenhelmond.nl Leeuwenborchweide 8 5709SC Helmond

BELEIDSPLAN:

De doelstelling en werkzaamheden van de Stichting Veteranen Helmond staan beschreven in ons beleidsplan. Middels de link hieronder kunt u een pdf exemplaar daarvan downloaden. 

De Stichting Veteranen Helmond heeft de ANBI status aangevraagd: Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 864991216. 

De Stichting Veteranen Helmond is ingeschreven in de kamer van Koophandel onder nummer 89467787.